Sanayide yeşil yatırımların amacı Türk endüstrilere yeşil kalkınma için kredi sağlamaktır. Bu bağlamda söz konusu hedefi gerçekleştirebilmek için üç temel faaliyet söz konusudur: 

  • Türkiye sanayilerinde yeşil yatırımların teşvik edilmesi 
  • OSB’lerde yeşil yatırımla ilgili projelerin geliştirilmesi 
  • OSB ve sanayilerin enerji ve çevre performanslarının güçlendirilmesi