Çevresel entegrasyon önemli bir ekonomik kalkınma potansiyeli sunmaktadır. Yeşil büyüme, yeni pazarlar vasıtasıyla hem işletmelere hem de yenilenebilir enerji ve enerji yönetimi alanındaki profesyonellere özellikle aşağıdaki alanlarda fırsatlar sunmaktadır:

  • Enerji yönetimi
  • Sürüdürülebilir doğal kaynaklar yönetimi
  • Çevre koruması

Türkiye'de yeşil büyümeyi finanse etmek en temel sorunlardan biridir. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Halkbank'la kurmuş olduğu iş birliği ile bu sorunun çözümüne katkıda bulunmaktadır.