Sıkça Sorulan Sorular

Yeşil Endüstri

Neden SUNREF?

Mali kurumlar özel sektörün önemli aktörlerinden biridir. Daha az kaynak kullanımını amaçlayan bir yeşil ekonomiye ulaşılmasında önemli rol oynayabilirler. Güçlü potansiyeline rağmen, yerel bankalar bu yatırımları finanse ederken bir takım teknik (ulusal düzenleyici çerçeveler, yerel uzmanlığın olmaması) ve mali (daha riskli, sınırlı sermaye olarak algılanan küçük işletmeler, bankalarda zayıf kalmaktadır) engellerle karşılaşmaktadırlar. Bununla birlikte, halihazırda yerel bankalarca düzenli olarak finanse edilen büyük şirketler ile bir krediden fayda göremeyecek konumda olan şirketler arasında önemli bir ara pazar bulunmaktadır.

SUNREF Nedir?

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından geliştirilen SUNREF'in (Doğal Kaynakların ve Enerji Finansmanının Sürdürülebilir Kullanımı) amacı, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine ulaşmak için temiz enerji yönetimi odaklı projeler yapmak isteyen kurumları ve müşterilerini finanse etmektedir. AFD'nin faaliyetleri öncelikle uzun vadeli finansal araçlar sunmayı ve sonrasında, bankaların ve müşterilerine ait şirketlerin teknik kapasitelerinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Kapasite geliştirme programları bu çerçevede, özellikle bankaların yenilikçi yeşil projeleri belirlemelerine ve ilgili kredi başvurularını değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu programlar ayrıca şirketlerin farkındalığını arttırmaya ve onları yeşil yatırımlarının tasarımında desteklemeye önem vermektedir. AFD, 2007'den bu yana, 35'in üzerinde yerel bankayla ortak çalışarak, çeşitli ülkelerde SUNREF programı için 1, 5 milyar Euroluk bir kredi taahhütünde bulunmuştur. Bu taahhütün 800 milyondan fazlası kredi yararlanıcılarına dağıtılmış olup, ilgili krediler kapsamında organize edilen projelerden bazıları ise SUNREF websitesinde yayınlanmıştır.

SUNREF neden uygun projeleri finanse ediyor?

Kaynak tasarrufu odaklı ""yeşil"" projelere yatırım yapmak, şirketlerin rekabet gücünü artırmakta ve dolayısıyla bankalar tarafından daha az riskli olarak algılanmaktadır. Bu projeler, bankaların yüksek pazar payı olan sektörlere yönelik faaliyet alanlarını çeşitlendirmelerine ve kendilerini sektör lideri konuma getirmelerine olanak sunmaktadır. İlgili projeler finanse edilen projelerin çoğaltılması ve tatmin edici getiri oranlarına ulaşılması için çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu finansman, yerel bankaların ulusal ve uluslararası finansman olanaklarına ulaşabilmesi gibi ortak bankalar için güçlü bir imaj çizmektedir .

Neden finansal aracılar?

Finansal aracılar, AFD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomisinde yapısal bir rol oynamakta olup. AFD'nin doğrudan erişemeyeceği operatörler ile yerel kamu politikalarının uygulanmasında güçlü sürücülerdir (örneğin KOBİ'ler). Küçük ölçekli altyapı finansmanı veya ülkelerdeki genellikle ulusal özel sektörün büyük bölümünü oluşturan KOBİ merkezinin finansmanı, bu operatörler tarafından yapılan borç katkısı, özellikle de uzun vadeli borçlara bağlıdır.

SUNREF kredisinin amacı nedir?

Amaç, ortak bankayı genellikle halihazırda finanse edilmiş projelerden daha yenilikçi özel kalkınma projelerini finanse etmektir. Bu disiplin, ""riskten kaçınma"" yaklaşımından ""iş fırsatı"" yaklaşımına geçmeyi sağlar. Değerlendirme, ortak ülkedeki bankanın kendiliğinden ülkedeki faaliyetlerini finanse ettiklerini ve SUNREF uygunluk kriterlerine dayanarak nelerin daha fazla finanse edebileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. SUNREF kredi limitleri, piyasa vadesinin çok önünde bir aşamada bulunmaktadır.

SUNREF’e dahil olan aktörler kimlerdir?

Bankacı-aracılık projelerini yaratabilecek birçok aktör programa dahil olmaktadır. AFD – Fransız Kalkınma Bankası: Kredi hatları ve yatırım primi bağışçısı Ortak Banka: Uygun projeleri değerlendirir ve finanse eder Teknik İşbirliği Ekibi: Programın uygulanması için ortak bankalara, proje başlatıcılarına ve ulusal ortaklara destek sağlar Denetçi Danışman: Projelerin uygunluğunu ve bunların uygulanmasını doğrular Proje Başlatıcısı: Değerlendirilecek ve finanse edilecek bir proje sunar .