Ortaklar

Yeşil Endüstri

SUNREF, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından geliştirilen bir programdır.

AFD, Fransız Hükümeti tarafından geliştirilen bir kamu kalkınma finansmanı kurumudur. Yoksullukla mücadele etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için çalışır. AFD dört kıtada 72 ofisi ile faaliyet göstermektedir. Farklı topluluk yaşam koşullarını iyileştiren, ekonomik büyümeyi teşvik eden ve gezegeni koruyan projeleri finanse eder ve destekler. 2014'te AFD gelişmekte olan ülkelere ve Fransız denizaşırı bölgelere proje finansmanlığı için 8,1 milyar Euro tahsis etmiştir.

Halkbank bu kapsamda özel sektörler için kritik bir aktör olup ve ekolojik geçiş, yeşil yatırımların finansmanında önemli rol oynamaktadır.

Türkiye Halk Bankası, ""Türk halkının bankası"" anlamına gelen Türk kamu ticaret bankasıdır. Halkbank, esnaf, tüccar ve girişimcileri desteklemek için kalıcı bir ekonomik kalkınma, sosyal denge ve sosyal barış sağlamak amacıyla 1933 yılında kurulmuştur. Halkbank bugün müşterilerine yurt çapında şubeleri, ofisleri, özel işlem büroları ve yurtdışı temsilcilikleri ile hizmet vermektedir. Halkbank, misyonuna uygun olarak, Türkiye'nin temelini oluşturan esnaf ve KOBİ'lerin yanı sıra yatırım ve istihdama katkıda bulunan tüm girişimcileri modern bir bankacılık yaklaşımıyla desteklemeye devam edip; sektörün en güçlü ve en saygın kurumlarından biri olmaya devam edecektir.