SUNREF ortaklarına aşağıdaki hususlar için katılımcı bir yaklaşım sunar:

  • Yeşil finansa daha kolay bİr şekilde ulaşmak İsteyen şirketler

Yeşil finans portföylerini geliştirmek İsteyen bankalar:

  • Planlanmış yeşil yatırımlara ve müşterilerine uyarlanmış tarifelerle güçlendirilmiş finans
  • Kapasite geliştirme
  • Garanti mekanizmaları yoluyla belirli kredi risklerinin paylaşımı
  • Mevcut kamu politikalarının üzerinde yatırımlar yapmak isteyenler