Günümüzde enerjiye erişimin evrensel olmaktan uzak olduğu gerçeği düşünüldüğünde, yeşil enerji üretiminin ivme kazanması, Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ulaşmada kilit bir rol oynamaktadır. Bu noktadan hareketle, SUNREF, Türk iş dünyasının, ekolojik dönüşümün sağladığı olanakları yakalamasına yardımcı olması için tasarlanmıştır.

Bu yenilikçi program, yeşil teknolojilerin ve sürdürülebilir enerjinin daha fazla kullanılmasını sağlayan özel sektördeki özel finansal şartlara yapılan yatırımları finanse etmek üzere kamu ve özel bankaları harekete geçirmek için AFD tarafından geliştirilen geniş bir girişimin bir parçasıdır.

SUNREF Türkiye'nin hedefi, Türk sanayisinde yeşil yatırım olanaklarını kolaylaştırmak ve işletmelerin daha kaliteli ekipmanlar elde etmelerine, maliyet tasarrufları yapmalarına ve daha iyi bir enerji yönetimi ve çevre bilinci ile daha rekabetçi olmalarına olanak tanıyan ekonomik sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlamaktır.