Uygun Projeler

Aşağıda sıralanan alanlarla sınırlı olmamakla birlikte aynı zamanda sosyal yatırımlar, doğal kaynakların kullanımının azaltılması ve / veya kirliliğin azaltılması ile sonuçlanan yatırım (Yeşil Yatırım) olarak kategorize edilebilir: