SUNREF Türkiye: program hedefleri

  • Özel sektörün banka kredilerine erişimini kolaylaştırmak
  • Yeşil yatırım projelerinin geliştirilmesi ve finanse edilmesinin önündeki engelleri azaltılmak
  • OSB’lerin ve Sanayilerin enerji ve çevresel performanslarını güçlendirmek
  • Özellikle KOBİ'ler olmak üzere şirketlerin rekabet gücünü arttırmak 
  • Yeşil ve sürdürülebilir bir sanayi piyasası geliştirmek
  • Enerji güvenliğini ve verimliliğini geliştirmek
  • Sürdürülebilir enerji paydaşlarının (iş dünyası, iş dernekleri, sürdürülebilir enerji kuruluşları, bakanlıklar, ortak bankalar, vb.) kapasitesini güçlendirmek